Местоположение

Карта на България

Карта на Русе

Точното местонахождение на ТЕХТИМ+ВЧ можете да намерите на сайта на Български Карти