История

В началото на деветдесетте години на отминалия век в зората на зараждащите се пазарни хоризонти е създадена Техтим + ВЧ като събирателно дружество. Фирмата функционира като осъществява дейност в сферата на услугите и търговията. Рамката се оказва тясна, което поражда нов опит за полет към полето на промишлеността. Започва се рециклиране на машини с цел търговия и създаване на собствен машинен парк.

В късната есен на 1995 година започва и първото производство на детайли и възли. 2000 година се създава собствена производствена база, след което се започват проекти в областта на цялостно обновяване на металообработващи машини, конвенционални със CNC управление от ново поколение. Правят се плахи опити за създаване на собствени възли и прототипи на машини, както и промишлени стоки за бита и корпуративния потребител. В настоящо време фирмата очаква своите клиенти и съконтрагенти за производствени и търговски контакти.