Машинен парк

Фирмата разполага с богат, много-функционален и разнообразен машинен парк за обработка на малогабаритни и едрогабаритни ротационни и корпусни детайли и изделия.

Машинен парк

Основно парка е съставен от машини със CNC управление:

  • Стругове с прътоподаващи устройства
  • Стругове с една и две ножодържачни многопозиционни револверни глави
  • Обработващи хоризонтални и вертикални центри

А така също и универсален машинен парк от:

  • Стругове
  • Фрези
  • Автоматични лентови и лъкови ножовки
  • Голямо и малогабаритни пробивни машини