Рециклира машини

Универсална фреза 6Р13
Работна маса 400 х 1600 мм.
СП 161 ЗИТ 500
За повече информация и технически данни, моля позвънете 0898 541 741
7Д430
За информация: e_mail: info@tehtim.com
BHU 50А TOS L 1000
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ПРЕДИ СЛЕД
машина преди рециклирането машина след рециклирането

Изцяло

  • механика
  • електроника
  • дизайн

Частично

  • Електро припасваща част
  • Система за управление
  • задвижвания

Приспособява

  • Модул DNC режим
  • връзка CNC – PC за предаване на CAD CAM модулирани програми