Tak?m yapma

Siparişe ve Örneğe göre Makineler üretir, takım yapar ve uygular:

  • Konvansiyonel
  • Kontroler
  • CNC Rakam-programlı yönetimi
  • Bilgisayar
Tak?m yapma