Рециклинг машин

Макс. обработващ диаметър над направляващите- 520 мм
Макс. обработващ диаметър над супорта - 360 мм
Макс. диаметър на захващане в патронник - 160 мм
Диаметър на отвора на вретеното - 35 мм
Максимален ход по Х ос - 350 мм
Максимален ход на Z ос 350 мм
струг СР632 FANUC
РВ 501.24
Система за управление ETA 17
Размели на работната маса 1000 х 500 мм
Максимални ходове по осите:
- X - 800 mm
- Y - 500 mm
- Z - 650 mm
Автоматична смяна на 24 инструмента
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ДО ПОСЛЕ
до после

Основной рециклинг

  • механики
  • электроники
  • внешнего дизайна

Частичный

  • электроустановки
  • систем управления и подачи

Проспособливаем к машинам:

  • модулей DNC режима
  • связи CNC-PC для передачи CAD CAM модульных программ